Zaradenie lokality Vinianska stráň do národného zoznamu území európskeho významu.

Označenie (jednacie číslo): 2017/Ta

Popis (anotácia):

Prerokovanie zaradenia lokality Vinianska stráň do národného zoznamu území európskeho významu.


Vyvesené: 10.04.2017

Stiahnuté: 27.04.2017

Zverejnil (zodpovedá): Ing. Ľubomír Tariška

  

 

Úradná tabuľa

Sprievodca

Fotoalbum

vinancan.sk

Pošta

Hrad

Cestovné poriadky

Viniansky strapec

Sociálne siete

Kalendár vývozu TKO 2017