Komisie

Komisie pre volebné obdobie 2014 - 2017

komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:

- Lukáš Gaňo, predseda

- Ing. Katarína Babíková
- Ing. Štefan Kráľ
- Ing. Milan Kadilak

komisia ochrany verejného poriadku:

- Ing. Štefan Kráľ, predseda

- Lukáš Gaňo
- Slavomír Fogoš

komisia kultúrna, mládeže a športu:

- Ing. Katarína Babíková, predsedkyňa

- Lukáš Gaňo
- Mgr. Andrea Volovárová

komisia sociálna:

- Ing. Ladislav Ondrik, predseda

- Mgr. Jana Gaňová
- Mgr. Juraj Fešovič

komisia stavebná:

- Ing. Milan Kadilak, predseda

- Ing. Ján Vidovenec
- JUDr. Iveta Fejleková

  

 

Úradná tabuľa

Sprievodca

Fotoalbum

vinancan.sk

Pošta

Hrad

Cestovné poriadky

Viniansky strapec

Sociálne siete