Fotogaléria JSD Vinné - klikni tu

Jednota dôchodcov na Slovensku , Základná organizácia Vinné

 

Jednota dôchodcov na Slovensku je občianske združenie občanov staršieho veku - dôchodcov, bez rozdielu národnosti politickej príslušnosti, náboženstva a sociálneho pôvodu . Do jej postavenia a činnosti môžu štátne orgány a orgány samosprávy zasahovať  len v medziach zákona . Organizácia bola založená v roku 1990  v zmysle Zákona č. 83/ 1990 Zb.

Jednota dôchodcov na Slovensku ma za úlohu najme:

-          Chrániť práva a oprávnené požiadavky dôchodcov na spravodlivé a dôstojné dôchodkové zabezpečenie, zdravotnú a sociálnu starostlivosť

-          Pomáhať pri príprave občanov na život a prácu v dôchodkovom veku

-          Podieľa sa na organizovaní zdravotnej, rekondičnej, kúpeľnej a rekreačnej starostlivosti o dôchodcov 

-          Pomáha pri realizácii celoživotného vzdelávania a podporuje kultúrno-spoločenské aktivity seniorov

  Naša Základná organizácia JDS - Vinné bola založená  v roku 2015 a to transformáciou zo Základnej organizácie Slovenského zväzu zdravotne postihnutých – Vinné. Túto zmenu na návrh predsedníctva  ZO – SZZP schválili členovia jednohlasne na výročnej členskej schôdzi.

Základná organizácia JD-Vinné v súčasnosti združuje 126 členov a organizačne sme začlenený pod Okresnú organizáciu JD – Michalovce.

Na výročnej členskej schôdzi , ktorá sa konala 8.marca 2015 boli do výboru ZO zvolení, respektíve potvrdení vo funkcií :

Ján Butala, predseda ZO

Ing. Valéria Chrapovičová , tajomníčka ZO, Valéria Jurová, hospodárka združenia, členovia výboru : Mária Biľová, Mária Čverčková, Anna Hladká, Eva Horná, Anna Makeľová  , Mariana Rudá , Anna Valterová , Mária Zalužická.  

 Tento rok sme prvý krát pracovali a organizovali našu činnosť  ako Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska. Aj napriek tomu, že sme prestúpili zo SZZP do JDS, naša činnosť bola aj naďalej zameraná na seniorov a zdravotne postihnutých občanov našej obce. Počas celého roka sme sa zamerali hlavne na nasledovné oblasti

Kúpeľná  starostlivosť: V mesiaci máj sme absolvovali týždenný pobyt v kúpeľnom mestečku Číž, ktorého sa zúčastnilo celkom 24 osôb. V rámci  Okresnej rady JDS Michalovce nám boli pridelené štyri poukazy na týždenný kúpeľný pobyt v Trenčianskych Tepliciach a Dudinciach.

Rekondičná starostlivosť: Počas celého roka sme zabezpečovali zľavnené vstupné pre našich členov do Thermalparku Kaluža. V letných mesiacoch sme organizovali celkom štyri  jednodňové zájazdy na kúpaliska v Maďarsku. V mesiaci október sa 16 našich členov zúčastnilo týždenného pobytu v Oravskej horárni – Oravsky Podzámok.  Pobyt zabezpečovala naša organizácia s využitím štátnej dotácie pre seniorov vo výške 50€ na osobu. Tento pobyt bol zameraný na poznávanie regiónu Oravy. V jesenných mesiacoch sme zorganizovali aj dva jednodňové zájazdy na Ukrajinu.

Športová a turistická činnosť:   Členovia organizácie reprezentovali našu obec na Okresných športových hrách  SZZP v Michalovciach, kde sme získali dve zlaté, jednu striebornú a jednu bronzovú medailu. V septembri   sme sa zúčastnili aj na okresných športových hrách Jednoty dôchodcov Slovenska . Celkom sa do športového súťaženia za našu obec zapojilo 11 seniorov.  Tento rok sme zorganizovali aj turistický pochod z Vinianskeho jazera na Farárovu chižku. Týmto sme si uctili pamiatku na múdreho a láskavého človeka, dlhoročného správcu farnosti  vo Vinnom, biskupského radcu Vdp. Jána Bocskoroša. Turistický pochod absolvovalo 24 členov a sympatizantov našej organizácie.

Kultúrna a spoločenská činnosť: V kultúrnej a spoločenskej oblasti nás aj tento rok najviac reprezentovali  členovia speváckej skupiny  Rozmarija a to na podujatiach , ktoré organizovala obec, naša základná organizácia, ako aj Okresná rada JDS a SZZP v Michalovciach. Z množstva vystúpení spomeniem aspoň niektoré:  Srdce ako dar, Okresná konferencia JDS, Výročná členská schôdza v obciach Pozdišovce, Zemplínska Široká, Trhovište, Lastomír. V rámci obce to boli akcia ako, SNP pri pomníku II. Svetovej vojny, dni obce Vinné  a úcta starším občanom našej obce.

V rámci spoločenskej činnosti sme nadviazali spoluprácu s Mestskou organizáciou rybárskeho  zväzu ,kde sme sa zúčastnili aj na súťaži vo varení guľášu . Reprezentovalo nás družstvo v zložení Biľová Chrapovičová a Čverčková .

Vážení  občania, členovia a sympatizanti našej organizácie, spomenul som aspoň niektoré naše aktivity za sledované obdobie. Za to, že môžeme aktívne aj takýmto spôsobom spríjemniť jeseň života našich seniorov , sa chcem poďakovať vedeniu našej obce za všestrannú podporu.  Poďakovanie patri aj dobrovoľných funkcionárom našej organizácie, ktorí bez nároku na odmenu , na úkor svojho osobného voľna pre Vás jednotlivé akcie počas celého roka organizovali . Mrzí nás len to, že aj keď naša organizácia ma celkom 126 členov a je najväčšia spoločenská organizácia združujúca seniorov v rámci okresu Michalovce, väčšina našich členov je pasívnych a nevyužívajú možnosti , ktoré im naša organizácia ponúka. Preto by som chcel aj touto cestou osloviť najme čerstvých dôchodcov našej obce, aby prišli medzi nás a boli spoločenský aktívny aj v našom občianskom združení.

 

Zároveň Vás pozývam na X. ročník Košaroveho bálu, ktorý sa bude konať 6.februára 2016

v Kultúrnom dome  vo Vinnom.

 

V závere krásne Vianoce chcem Vám priať, aby mal človek, človeka rád, aby jeden druhému viac šťastia prial,

aby ten Nový rok za to stal.        

                                 

                                                                                                                                                       Ján Butala  predseda JDS - Vinné

 

 

Fotografie z akcií v roku 2015
ozio_gallery_nano
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura

cintorín Vinné

Sociálne siete

Kalendár vývozu TKO 2019

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30