Obec

Informácia pre vlastníkov poľnohospodárskej pôdy v k.ú. Vinné


Na plochách  v k.ú. Vinné vyznačených v mape zelenou farbou hospodári :      

Ing. Ladislav Varga, SHR

Hipocentrum, s.r.o.

S požiadavkami môžu vlastníci vyznačenej pôdy osloviť pána Ladislava Vargu
0905 539 508

Hipocentrum, s. r.o., 072 31 Vinné 700

 

 


Na plochách  v k.ú. Vinné vyznačených v mape červenou farbou hospodári :      

SHR Alexander Tačar, Vrbnica 136, 072 16 Vrbnica

    

 

gragická časť :

 

Sociálne siete