Kontakty

Údaje o organizácii:

Organizácia: Obec Vinné

Obecný úrad 508

072 31 Vinné

IČO: 00325953

DIČ: 2020742691

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.,
pobočka Michalovce

Číslo účtu: 4230871002/5600 IBAN: SK2256000000004230871002

Swiftový kód banky - BIC

Prima banka Slovensko, a.s. má pridelený BIC kód KOMASK2X.Bankové spojenie:
Poštová banka, a.s.

Číslo účtu: 20234680/6500 IBAN: SK9065000000000020234680

BIC-kód Poštovej banky je POBNSKBA.

Kód SK NACE: 84110

Ústredňa

tel./fax: +421 56 68 710 40/42


Starosta

Ing. Marián Makeľ

0903 482 411

Prednosta obecného úradu

Ing. Ľubomír Tariška

056/68 71 046

Sekretariát

Úsek personalistiky, PAM, cestovného ruchu a kultúry

Kamila Soloninková

056/68 71 044

Matričný úrad

Evidencia obyvateľstva, podateľňa a pokladňa

Marta Figová

056/68 71 041

Úsek rozpočtovania a účtovníctva

Ing. Alena Holubová

056/68 71 043

Správca majetku

Ing. Jozef Kráľ

056/68 71 042

0905 236 386

Úsek daní a poplatkov, podnikateľská činnosť a informatizácia

Zdenka Pokoželcová

Ján Hasara

056/68 71 045

Školský úrad

PaedDr. Zdenka Hlaváčová, PhD.

PaedDr. Eva Matuchová

056/68 71 047

Stavebný úrad

Ing. Monika Bajužíkova

056/29 08 023

cintorín Vinné

Sociálne siete

Kalendár vývozu TKO 2019

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30